Juridische informatie

De op de site vertoonde informatie wordt met uiterste zorg samengesteld, echter voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens kunnen wij niet instaan en daarom aanvaardt Breedbandshop.nl geen enkele aansprakelijkheid.

Alle op deze site beschikbare informatie is afkomstig van verschillende kanalen van de diverse aanbieders en daarom kunnen wij niet instaan voor de juistheid hiervan. Foutief gecommuniceerde of gehanteerde informatie is geheel voor risico van de gebruiker van deze website. De gebruiker stemt toe Breedbandshop.nl dan ook niet aansprakelijk te stellen voor eventueel negatieve gevolgen door het gebruik hiervan.

Alle op deze site aanwezige en beschikbare informatie, afbeeldingen en techniek is eigendom van Breedbandshop en mag daarom - op wat voor manier dan ook - niet worden verveelvoudigd of gedupliceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Breedbandshop. In geval van misbruik, zullen door Breedbandshop de daartoe behorende stappen worden ondernomen.